Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 487/2009

z dnia: 28.12.2009.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 462/2009

Na podstawie art. 14 i 15 ust.1 pkt.2, w związku z art. 20 ust.4  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina  zarządzam, co następuje:

§1
W zarządzeniu nr  462 /2009 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia  13 listopada 2009 r.  w sprawie powołania zespołu  zadaniowego ds. doprowadzenia do pełnej funkcjonalności zbiornika przeciwpożarowego w Starczanowie, zmienia się treść  §1 pkt.1, który otrzymuję następujące brzmienie:
„ 1. W celu doprowadzenia do właściwego stanu użytkowego przeciwpożarowego   zbiornika wodnego w Starczanowie powołuje zespół w składzie:
• Przemysław Jankowski - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej,
• Małgorzata Krotiouk-Śliwa – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
• Piotr Skrzypczak – przedstawiciel sołectwa Starczanowo.”

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-01-11
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 maja 2016 20:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 461
03 maja 2016 20:46 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)