Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 488/2009

z dnia: 30.12.2009

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXIV/259/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok oraz art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr XXIV/259/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok (zmienionej Zarządzeniem Nr 338/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 15 stycznia 2009 roku, Uchwałą Nr XXV/267/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2009 roku, Uchwałą Nr XXVI/280/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 9 marca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 380/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XXIX/288/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr 403/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 maja 2009 roku, Uchwałą Nr XXXI/314/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 419/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXII/319/2009 Rady  Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia  27 lipca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 436/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 sierpnia 2009 roku, Uchwałą Nr XXXIII/333/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 września 2009 roku, Zarządzeniem Nr 455/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 października 2009 roku, Zarządzeniem Nr 467/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 listopada 2009 roku, Uchwałą Nr XXXV/349/2009 Rady Miejskiej Murowanej Goślinie z dnia 30 listopada 2009 roku, Zarządzeniem Nr 470/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 listopada 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/358/2009 Rady Miejskiej Murowanej Goślinie z dnia 21 grudnia 2009 roku) wprowadza się następujące zmiany:


1. W § 2 i w załączniku Nr 2 wydatki budżetu gminy na 2009 rok wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
a.w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 5.000 zł do kwoty 33.754.798 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejsza się  o kwotę 8.221 zł do kwoty 12.017.493 zł.
w ust. 1 pkt a, myślnik drugi dotacje zwiększa się o kwotę 5.130 zł do kwoty 4.590.168 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
b.w ust. 1 pkt. b wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.000 zł do kwoty 15.682.400 zł.
2. W § 2 ust. 4 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2009 roku zgodnie  z załącznikiem Nr 3
3. W § 2 ust. 3 lit. a wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększają się o kwotę 5.130 zł do kwoty 581.254 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. W § 5 ust. 1 zmniejsza  się rezerwę ogólną o kwotę  68.700 zł do kwoty 90.960 zł.

§ 2

Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXIV/259/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 grudnia 2008 roku nie ulegają zmianie.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 488/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 grudnia  2009 roku


WYDATKI

Wprowadzono zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-01-24
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 maja 2016 20:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 450
03 maja 2016 20:47 Administrator - Dodanie załącznika [bip.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 maja 2016 20:47 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)