Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 492/2009

z dnia: 31.12.2009

w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2009 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2009 rok.

Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych
i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116, poz. 783 ze zmianami), zarządzam, co następuje:


§1
Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§2
Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§3
Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§4
Ustala się plan finansowy dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§5
Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

§6
Uchyla się Zarządzenie Nr 456/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2009 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 492/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 31 grudnia 2009 roku

W Zarządzeniu Nr 492/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 grudnia 2009 roku wprowadzono zmiany dochodów i wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy na podstawie:
Zarządzenia Nr 467/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia  23 listopada 2009, Uchwały Nr XXXV/349/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 30 listopada 2009 roku, Zarządzenia Nr 470/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia  30 listopada 2009, Uchwały Nr XXXVI/358/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 grudnia 2009 roku,
Zarządzenia Nr 488/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia  30 grudnia 2009, pisma z Biura Oświaty dot. zmian w ramach klasyfikacji budżetowych: 801/80101/4010, 801/80110/4010, 801/80110/4110, 801/80110/4120.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-03-06
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 maja 2016 20:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 477
03 maja 2016 20:49 Administrator - Dodanie załącznika [492_2009_5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 maja 2016 20:49 Administrator - Dodanie załącznika [492_2009_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 maja 2016 20:49 Administrator - Dodanie załącznika [492_2009_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)