Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 19/2010

z dnia: 21.12.2010r.

w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej na własność gminy.

Na  podstawie  art. 30 ust.1 ustawy  z  dnia  8 marca   1990r.  o  samorządzie  gminnym ( Dz. U. z  2001r.,  Nr 142 , poz. 1591  ze zm.)  art. 25  ust. 1 z  dnia  21  sierpnia  1997r. o  gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z  2004 r. , Nr 268, poz. 2663 ze zm.) oraz  § 1  uchwały   Nr  XIII/121/2007  Rady  Miejskiej  w  Murowanej  Goślinie  z  dnia  17 grudnia  2007 r. w  sprawie   określenia  zasad  nabywania, zbywania i obciążania  oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie komunalne, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządza, co  następuje:

§  1

Wyraża  zgodę  na  nabycie nieruchomości określonej w  załączniku  do  niniejszego  zarządzenia.

§  2

Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami.

§  3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.UZASADNIENIENabycie nieruchomości przez Gminę Murowana Goślina stanowi jedyne rozwiązanie zmierzające do ostatecznego  uregulowania stanu prawnego nieruchomości gminnej. Nabywana działka zabudowana jest fragmentem budynku gminnego stanowiącego byłą masarnię zlokalizowanego na działce sąsiedniej stanowiącej własność Pana Jana Szymańskiego. Regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnej spowoduje możliwość jej sprzedaży w roku 2011.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2011-01-01
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 11:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 466
07 maja 2016 11:07 Administrator - Dodanie załącznika [19_2010_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 11:07 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)