Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 23/2010

z dnia: 27.12.2010 r.

w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Murowana Goślina.

Na podstawie Uchwały Nr XLI/408/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Murowana Goślina, oraz Zarządzenia Nr 599/2010 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 28 września 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Murowana Goślina zarządzam co następuje:

§ 1

Przyznaje się dodatek motywacyjny dla dyrektorów placówek oświatowych w wysokości brutto:

1. Krzysztof Radke    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie    100 zł / m-c,
2. Mirosława Szudera    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie    740 zł / m-c,
3. Justyna Furman    Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie    160 zł / m-c,
4. Barbara Celichowska    Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie    760 zł / m-c,
5. Renata Olszewska    Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie    180 zł / m-c,
6. Małgorzata Warzecha    Szkoła Podstawowa im. Leona Masiakowskiego w Białężynie    100 zł / m-c,

§ 2

Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2011r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Biura ds. Oświaty UMiG Teresie Dutkiewicz.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-12-27
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 11:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 466
07 maja 2016 11:09 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)