Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 26/2010

z dnia: 29.12.2010r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne gminy.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Uchwały Nr V/69/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego Gminy Murowana Goślina

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów, stanowiących mienie komunalne wg tabeli będącej Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Stawki czynszu dzierżawnego podane w Załączniku nr 1 nie dotyczą stawek, jakie zostaną osiągnięte w wyniku przeprowadzonego przetargu na dzierżawę gruntów komunalnych.

§ 3

1. Zarządzenie nie dotyczy tablic reklamowych i informacyjno – reklamowych ustawionych w pasie drogowym.
2. Powierzchnia gruntu zajęta w celu umieszczenia tablicy reklamowej lub informacyjno – reklamowej obliczana jest przez rzut poziomy tablicy wraz ze słupkiem.
3. Rodzaj i klasę użytków ustala się na podstawie ewidencji gruntów.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami .

§ 5

Tracą moc:
•    Zarządzenie nr 306/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 2 maja 2005r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących mienie gminne,
•    Zarządzenie nr 398/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy działek letniskowych,
•    Zarządzenie nr 399/2005 Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie komunalne gminy,
•    Zarządzenie nr 207/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wskaźników w celu naliczenia czynszu dzierżawnego z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie komunalne gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2011-01-01
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 11:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 533
07 maja 2016 11:12 Administrator - Dodanie załącznika [26_2010_uzasadnienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 11:12 Administrator - Dodanie załącznika [26_2010_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 11:12 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)