Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 181/2011

z dnia: 20.12.2011.

w sprawie: yznaczenia nauczyciela w celu zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie.

Na podstawie art. 39 ust.  7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświat (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zarządzam,  co następuje:
                                                       
§1
Wyznaczam panią Alinę Strugarek, na nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakwskiego w Białężynie w przypadku jego nieobecności.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Biura ds. Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2011-12-23
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 429
07 maja 2016 14:16 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)