Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 185/2011

z dnia: 30.12.2011

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie § 11 ust. 2 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240

ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje

§1
W uchwale Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok (zmienionej Zarządzeniem Nr 63/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana z dnia 28 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w

Murowanej Goślinie z dnia 18 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 88/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana z dnia 24 maja 2011 roku, Uchwałą Nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 113/2011 Burmistrza Miasta i Gminy

Murowana z dnia 26 lipca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 127/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana z dnia 18 sierpnia 2011 roku, Uchwałą Nr IX/77/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 września 2011 roku, Zarządzeniem Nr 148/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana

z dnia 7 października 2011 roku, Uchwałą Nr XI/100/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 listopada 2011 roku, Zarządzeniem Nr 172/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana z dnia 29 listopada 2011 roku, Uchwałą Nr XII/112/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z

dnia 19 grudnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 183/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana z dnia 21 grudnia 2011 roku ) wprowadza się następujące zmiany:

1. wydatki  budżetu gminy na 2011 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę  46.300,00 zł.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 185/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 grudnia 2011 roku

WYDATKI
Wprowadzono zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-01-25
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 419
07 maja 2016 14:20 Administrator - Dodanie załącznika [185_2011_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 14:19 Administrator - Dodanie załącznika [185_2011_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 14:19 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)