Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 186/2011

z dnia: 30.12.2011

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2011-2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana Goślina na lata 2011-2034 w ten sposób, że w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 roku, zmienionym Uchwałą Nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 96/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 143/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 września 2011 roku, Zarządzeniem Nr 175/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 listopada 2011 roku, Zarządzeniem Nr 184/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:


1. W roku 2011
1.1 w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 5.600,00 zł do kwoty 4.163.604,00 zł,

2. W roku 2012
2.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 601.491,00,00 zł do kwoty 6.998.122,29 zł,
2.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 561.108,00 zł do kwoty 3.615.023,00 zł,

3. W roku 2013
3.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 226.185,74 zł do kwoty 4.664.377,83 zł,
3.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 3.523.646,00 zł do kwoty 310.230,00 zł,

4. W roku 2014
4.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 110.851,00 zł do kwoty 2.617.346,67 zł,
4.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 118.508,00 zł do kwoty 376.615,00 zł,

5. W roku 2015
5.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 68.467,00 zł do kwoty 2.746.099,64 zł,
5.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 10.888,00 zł do kwoty 376.928,00 zł,

6. W roku 2016
6.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 1.341,00 zł do kwoty 2.663.106,40 zł,
6.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 10.890,00 zł do kwoty 377.248,00 zł,

7. W roku 2017
7.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 2.154,00 zł do kwoty 1.858.283,27 zł,
7.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 10.892,00 zł do kwoty 377.575,00 zł,

8. W roku 2018
8.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 3.008,00 zł do kwoty 2.664.307,64 zł,
8.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 10.897,00 zł do kwoty 377.909,00 zł,

9. W roku 2019
9.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 3.906,00 zł do kwoty 1.868.292,27 zł,
9.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 363.027,00 zł,

10. W roku 2020
10.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 4.846,00 zł do kwoty 2.655.872,87 zł,
10.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 363.027,00 zł,

11. W roku 2021
11.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 5.833,00 zł do kwoty 1.836.057,51 zł,
11.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 363.027,00 zł,

12. W roku 2022
12.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 6.866,00 zł do kwoty 2.637.174,37 zł,
12.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 363.027,00 zł,
 
13. W roku 2023
13.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 7.949,00 zł do kwoty 1.809.646,00 zł,
13.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 363.027,00 zł,

14. W roku 2024
14.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 9.082,00 zł do kwoty 2.622.625,63 zł,
14.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 363.027,00 zł,

15. W roku 2025
15.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 10.267,00 zł do kwoty 1.173.613,46 zł,
15.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 363.027,00 zł,

16. W roku 2026
16.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 11.507,00 zł do kwoty 1.818.132,00 zł,
16.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 363.027,00 zł,

17. W roku 2027
17.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 12.804,00 zł do kwoty 991.837,00 zł,
17.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 363.027,00 zł,

18. W roku 2028
18.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 14.159,00 zł do kwoty 1.858.607,00 zł,
18.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 363.027,00 zł,

19. W roku 2029
19.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 15.576,00 zł do kwoty 1.017.845,00 zł,
19.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 363.027,00 zł,

20. W roku 2030
20.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 17.055,00 zł do kwoty 1.880.993,00 zł,
20.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 363.027,00 zł,

21. W roku 2031
21.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 18.601,00 zł do kwoty 1.021.774,00 zł,
21.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 363.027,00 zł,

22. W roku 2032
22.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 20.213,00 zł do kwoty 1.923.586,00 zł,
22.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 363.026,00 zł,

23. W roku 2034
23.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 86.170,16 zł,


Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 186/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 grudnia 2011 roku


Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku ze zmianą przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2011 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2034 (Uchwała Nr XII/113/2011) oraz bieżącą zmianą budżetu dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2011 – 2034 w zakresie załącznika nr 1 jest niezbędne. 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-01-27
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 452
07 maja 2016 14:20 Administrator - Dodanie załącznika [186_2011.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 14:20 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)