Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 347/2012

z dnia: 18.12.2012

w sprawie: zmiany do preliminarza rzeczowo finansowego remontów budynków komunalnych na 2012 rok.

Na podstawie art.30 ust 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządza, co następuje:

§1
Wprowadza się zmiany w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nr 117/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie preliminarza rzeczowo – finansowego remontów budynków komunalnych na rok 2012 polegające na:
1. wprowadzeniu nowej treści załącznika nr 1,
2. zmianie treści §1 ust.2, który przyjmuje brzmienie:
„Na remonty w budynkach nie objętych umową zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości 90.000 zł i do takiej kwoty zarządca może realizować preliminarz rzeczowo – finansowy”.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§3
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-12-20
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 17:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 496
07 maja 2016 17:38 Administrator - Dodanie załącznika [347_2012.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 17:38 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)