Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 348/2012

z dnia: 18.12.2012.

w sprawie: owołania zespołu opiniującego zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach uchwały nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 maja 2012 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 maja 2012, w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków położonych w obszarze „Śródmieście” wskazanym w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji miasta Murowana Goślina, zarządza co następuje:

§1
Powołuje się zespół opiniujący wnioski dotyczące zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach uchwały nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 maja 2012 r. Którego zadaniem jest zatwierdzenie zakresu remontu wskazanego przez wnioskodawcę w formularzu zgłoszenia, o którym mowa w §2 ww. Uchwały, w składzie:
1. Ewa Grodzka
2. Barbara Florys-Kuchnowska
3. Daria Niemier
4. Bożena Patan

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Zarządzania Projektami i Rewitalizacji.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-12-20
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 17:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 445
07 maja 2016 17:38 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)