Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 349/2012

z dnia: 19.12.2012.

w sprawie: powołania zespołu w celu sprawdzenia poprawności złożonych ankiet konsultacyjnych oraz sporządzenia protokołu z wyników konsultacji w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Murowana Goślina.

Na podstawie § 7 Uchwały nr XXI/213/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Murowana Goślina zarządzam, co następuje:

§1
Powołuję Zespół w składzie:

• Krystyna Przygońska – przewodnicząca,
• Sławomir Malec – sekretarz,
• Tomasz Pawlak – członek,
• Zbigniew Furman – członek,
• Zbigniew Bitner – członek,
• Magdalena Karaś – członek.

§2
1. Zespół, po zakończeniu konsultacji dokona sprawdzenia poprawności złożonych ankiet konsultacyjnych oraz ustali ich wyniki.
2. Określa się wzór protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Przewodniczący Zespołu niezwłocznie po ustaleniu wyników konsultacji wraz z ankietami konsultacyjnymi przekazuje je Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§3
Uchyla się zarządzenie nr 327/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie powołania zespołu w celu sprawdzenia poprawności złożonych ankiet konsultacyjnych oraz sporządzenia protokołu z wyników konsultacji w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Murowana Goślina.

§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 349/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 19 grudnia 2012 roku

Zmiana zarządzenia spowodowana jest w związku ze zmianą terminu dokonania  sprawdzenia poprawności złożonych ankiet konsultacyjnych oraz sporządzenia protokołu z wyników konsultacji. 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-12-27
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 17:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 448
07 maja 2016 17:39 Administrator - Dodanie załącznika [349_2012.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 17:39 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)