Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 350/2012

z dnia: 21.12.2012.

w sprawie: powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu ziałalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406) oraz § 9 ust. 2 i 3 Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, zarządzam, co następuje:

§1
Na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu, z dniem 1 stycznia 2013 r. powołuję panią Marię Matelską-Busza na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie.

§2
Kadencja dyrektora trwa 5 lat od daty powołania i upływa z dniem 31 grudnia 2017 roku.


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie do zarządzenia nr 350/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 21 grudnia 2012 roku

W wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie do Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina wpłynęły dwie oferty: pana Marka Galczewskiego i pani Marii Matelskiej-Busza. Komisja konkursowa w składzie:
Krystyna Przygońska – przewodnicząca komisji,
Dorota Brajewska – sekretarz komisji,
członkowie komisji: Iwona Smarsz, Maciej Kaczmarek, Arkadiusz Bednarek, na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2012 r. określiła kryteria jakimi będzie się kierować przy wyborze kandydata oraz przeanalizowała złożone oferty, zapoznając się ze złożonymi dokumentami i koncepcjami działania biblioteki.
Po analizie złożonych ofert i sprawdzeniu ich zgodności z ogłoszeniem konkursowym, komisja nie dopuściła do dalszej części postępowania konkursowego pana Marka Galczewskiego ze względu na niespełnienie wymogów formalnych w zakresie niezbędnego wykształcenia.
W wyniku drugiej części postępowania konkursowego pani Maria Matelska-Busza otrzymała 56 punktów na 60 możliwych do uzyskania. W związku z powyższym Komisja zarekomendowała powołanie p. Marii Matelskiej-Busza na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie. 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-12-27
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 17:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 447
07 maja 2016 17:41 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)