Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 353/2012

z dnia: 31.12.2012.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje

§1
W uchwale Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok (zmienionej Zarządzeniem Nr 220/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XV/137/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 6 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 225/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 9 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 239/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 16 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 248/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina  z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr 263/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina  z  13 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr XIX/177/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr XX/186/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr 305/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 3 października 2012 roku, Uchwałą Nr XXI/200/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 30 października 2012 roku, Zarządzeniem Nr 336/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 listopada 2012 roku, Uchwałą Nr XXIII/219/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. wydatki  budżetu gminy na 2012 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę  77.500,00 zł.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 353/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 31 grudnia 2012 roku

WYDATKI
Wprowadzono zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-01-14
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 17:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 437
07 maja 2016 17:43 Administrator - Dodanie załącznika [353_2012.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 17:43 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)