Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 354/2012

z dnia: 31.12.2012.

w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2012 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.

Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241, poz. 1616), zarządzam,
co następuje:

§1
Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§2
Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§3
Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§4
Uchyla się Zarządzenie Nr 340/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2012 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-01-14
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 17:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 447
07 maja 2016 17:44 Administrator - Dodanie załącznika [354_2012_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 17:44 Administrator - Dodanie załącznika [354_2012_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 17:44 Administrator - Dodanie załącznika [354_2012_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)