Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 506/2013

z dnia: 17.12.2013.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 156/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 18.10.2011r., w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2013 r., poz. 594), w związku art. 6 ust. 2 pkt. 4 i art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z zm.), zarządzam, co następuje:

§1
Odwołuję ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Ewę Przybylską-Mielcarek – psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

§2
Powołuje do składu Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Renatę Murawicz – psychologa zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu, Filia Murowana Goślina.

§ 3
Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr   506/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia  17 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 156/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 18.10.2011r., w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) Zespół Interdyscyplinarny powołuje burmistrz. 20 czerwca 2011r. Rada Miejska w Murowanej Goślinie podjęła Uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Uchwała nr VII/70/2011). Odwołanie członka zespołu Ewy Przybylskiej-Mielcarek spowodowane jest jej rezygnacją z pracy w ramach zespołu. Powołanie na członka Renaty Murawicz, która została wskazana przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Swarzędzu, Filia w Murowanej Goślinie wynika z obowiązku powołania w skład zespołu przedstawiciela oświaty. Powołanie na członka zespołu Renaty Murawicz uważam za zasadne, gdyż uczestnictwo psychologa w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych jest ważne ze względu na diagnozę oraz realizację planu pomocy w rodzinach w których występuje przemoc.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-12-17
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 23:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 499
07 maja 2016 23:50 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)