Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 507/2013

z dnia: 17.12.2013.

w sprawie: regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 592 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§1
Wprowadzam regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2
Traci moc zarządzenie nr 177/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-12-18
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 23:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 482
07 maja 2016 23:52 Administrator - Dodanie załącznika [bip.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 23:51 Administrator - Dodanie załącznika [507_2013.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 23:51 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)