Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 509/2013

z dnia: 23.12.2013.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2013-2036

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 21 czerwca 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana Goślina na lata 2013-2035 w ten sposób, że w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/216/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku (zmienionym Zarządzeniem Nr 356/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 7 stycznia 2013 roku, Uchwałą XXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 383/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXV/247/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 409/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXVI/268/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 czerwca 2013 roku, Uchwałą XXIX/288/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 września 2013 roku, Zarządzeniem Nr 480/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 7 października 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/317/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 listopada 2013 roku, Zarządzeniem Nr 496/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 listopada 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/320/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku) wprowadza się następujące zmiany:
Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 509/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 23 grudnia 2013 roku
Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
W niniejszym zarządzeniu uwzględniono: zmiany wprowadzone w budżecie na 2013 rok, Uchwałę Nr XXXIII/320/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2036 oraz Uchwałę Nr XXXIII/318/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2036. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2013 ? 2036 w zakresie załącznika Nr 1 jest niezbędne. 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-01-10
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 23:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 521
07 maja 2016 23:54 Administrator - Dodanie załącznika [509_2013_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 23:54 Administrator - Dodanie załącznika [509_2013_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 23:54 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)