Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 512/2013

z dnia: 31.12.2013.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 roku Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1
W Uchwale Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 359/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 10 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXIV/234/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 394/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 18 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 408/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 421/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr 426/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXVI/269/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 439/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 443/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 456/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 lipca 2013 roku, Uchwałą
Nr XXIX/289/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 września 2013 roku, Zarządzeniem Nr 477/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 września 2013 roku, Uchwałą Nr XXX/305/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 października 2013 roku, Zarządzeniem Nr 491/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 listopada 2013 roku, Zarządzeniem Nr 499/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 listopada 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/321/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku) wprowadza się następujące zmiany:
1. Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik Nr 2 Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki bieżące zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 14.720.416,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 5.192.224,00 zł,
3. z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 295.000,00 zł.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 512/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 31 grudnia 2013 roku

WYDATKI
Wprowadzono zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu. 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-01-23
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 23:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 530
07 maja 2016 23:57 Administrator - Dodanie załącznika [512_2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 23:57 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)