Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 513/2013

z dnia: 31.12.2013.

w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.

Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241, poz. 1616), zarządzam, co następuje:

§1
Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§2
Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§3
Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§4
Uchyla się Zarządzenie Nr 500/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-01-23
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 23:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 427
07 maja 2016 23:58 Administrator - Dodanie załącznika [513_2014_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 23:58 Administrator - Dodanie załącznika [513_2014_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 23:58 Administrator - Dodanie załącznika [513_2014_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)