Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 3/2014

z dnia: 09.12.2014.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/319/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 roku Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/319/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok (zmienionej Zarządzeniem Nr 528 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XXXIV/338/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 marca 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVI/356/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 572 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 581 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 593 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr 599 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVII/370/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 619 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 4 lipca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 632 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 sierpnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 636 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 sierpnia 2014 roku, Uchwałą Nr XL/393/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 30 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 663 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 16 października 2014 roku, Zarządzeniem Nr 668 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 października 2014 roku, Uchwałą Nr XLI/404/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 listopada 2014 roku, Zarządzeniem Nr 677 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 listopada 2014 roku, Zarządzeniem Nr 682 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 listopada 2014 roku, Zarządzeniem Nr 691 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 4 grudnia 2014 roku) wprowadza się następujące zmiany:
1. wydatki budżetu gminy na 2014 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Załącznik Nr 2 Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. wydatki bieżące zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł do kwoty 13.682.032,82 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 24.000,00 zł do kwoty 15.209.338,53 zł;
3. z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 47.400,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA Nr 3
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
z dnia 9 grudnia 2014 r.

WYDATKI
Wprowadzono zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu. 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-12-12
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2016 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 497
08 maja 2016 11:03 Administrator - Dodanie załącznika [3_2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2016 11:03 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)