Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 4/2014

z dnia: 11.12.2014.

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina nadanym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nr 335/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, zmienionym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nr 404/2009 z dnia 28 maja 2009 roku, zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nr 548/2010 z dnia 4 maja 2010 roku, zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nr 35/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku, zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nr 80/2011 z dnia 21 kwietnia  2011 roku, zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nr 121/2011 z dnia 04 sierpnia  2011 roku, zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nr 189/2012 z dnia 02 stycznia  2012 roku, zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nr 391/2013 z dnia 11 marca  2013 roku, zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nr 424/2013 z dnia 21 maja  2013 roku zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nr 541/2014 z dnia 18 lutego 2014 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nr 620/2014 z dnia 08 lipca  2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 2.  Załącznik nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-12-17
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2016 11:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 433
08 maja 2016 11:04 Administrator - Dodanie załącznika [4_2014_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2016 11:04 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)