Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 10/2014

z dnia: 31.12.2014.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2014 - 2036

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana Goślina na lata 2014-2036, w ten sposób że uchyla się dotychczasowy załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXXIII/318/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Nr 678 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 listopada 2014 roku stanowiąc jego nową treść jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej
w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.W niniejszym zarządzeniu uwzględniono: zmiany wprowadzone w budżecie na 2014 rok oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie przedsięwzięć.Ponadto dokonano aktualizacji zobowiązań związku współtworzonego zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka".Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2014
- 2036 w zakresie załącznika Nr 1 jest niezbędne.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-01-08
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2016 11:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 472
08 maja 2016 11:14 Administrator - Dodanie załącznika [10_2014_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2016 11:14 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)