Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 11/2014

z dnia: 31.12.2014.

w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina
na 2014 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616), zarządza się,
co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Uchyla się Zarządzenie Nr 685 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-01-08
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2016 11:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 467
08 maja 2016 11:15 Administrator - Dodanie załącznika [11_2014_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2016 11:15 Administrator - Dodanie załącznika [11_2014_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2016 11:15 Administrator - Dodanie załącznika [11_2014_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)