Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 237/2015

z dnia: 31.12.2015.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok oraz art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 roku Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok (zmienionej Zarządzeniem Nr 24 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 33 Burmistrza Miasta
i Gminy Murowana Goślina z dnia 9 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 93/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 7 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 103/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 21 maja 2015 roku, Uchwałą Nr X/63/2015 Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie z dnia 16 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 123/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 145/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 155/2015 Burmistrza Miasta
i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 159/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 3 września 2015 roku, Uchwałą Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr 167/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr 194/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 października 2015 roku, Uchwałą Nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 3 listopada 2015 roku, Zarządzeniem Nr 211/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 19 listopada 2015 roku, Uchwałą Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 225/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 21 grudnia 2015 roku) wprowadza się następujące zmiany:
1. wydatki budżetu gminy na 2015 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1. Załącznik Nr 2 Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. wydatki bieżące zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 14.380.111,78 zł;
świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 5.797.097,00 zł;
3. z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 107.000,00 zł.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA Nr 237/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Wprowadzono zmiany po stronie wydatków wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu w ramach działów: 700 ?Gospodarka mieszkaniowa?, 750 ?Administracja publiczna?, 754 ?Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa?, 758 ?Różne rozliczenia?, 900 ?Gospodarka komunalna i ochrona środowiska?.
  

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-01-15
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2016 16:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 521
08 maja 2016 16:24 Administrator - Dodanie załącznika [237_2015_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2016 16:23 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)