Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 238/2015

z dnia: 31.12.2015 r.

w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina
na 2015 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.


Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku
w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 241, poz. 1616 ze zm.
Dz. U. z 2014 r., poz. 1280), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań zleconych
do realizacji z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Uchyla się Zarządzenie Nr 199/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia
27 listopada 2015 roku w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 238/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 31 grudnia 2015 roku


W Zarządzeniu Nr 238/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2015 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2015 rok wprowadzono zmiany na podstawie:
2. Uchwały Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
3. Zarządzenia Nr 225/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 21 grudnia  2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
4. Zarządzenia Nr 237/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 grudnia  2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
5. pisma z Referatu Oświaty, Kultury, Sportu oraz Zdrowia i Spraw Społecznych dot. zmiany w ramach klasyfikacji budżetowej w ramach działu 801 Oświata i wychowanie.Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-01-15
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2016 16:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 536
08 maja 2016 16:25 Administrator - Dodanie załącznika [238_2015_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2016 16:25 Administrator - Dodanie załącznika [238_2015_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2016 16:25 Administrator - Dodanie załącznika [238_2015_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)