Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXVI/318/2017

z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla terenów położonych w Mściszewie, Starczanowie, Uchorowie i łoskiniu Starym

UCHWAŁA NR XXVIII/261/2017

z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XXVII/235/2016

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017 - 2036