Uchwały Rady Miejskiej (2017)

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXVI/318/2017

z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla terenów położonych w Mściszewie, Starczanowie, Uchorowie i łoskiniu Starym

UCHWAŁA NR XXVIII/261/2017

z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina