Strategie, Programy, Plany

Wybierz rok

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Murowana Goślina

Program ochrony środowiska jest podstawowym instrumentem realizacji poityki ekologicznej państwa. Na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska sporządzane tego dokumentu jest obowiązkowe dla wszystkich szczebli administracji samorządowej. Umożliwia on efektywne zarządzanie środowiskiem i jego ochroną. Koordynator Małgorzata Sakowicz REFERAT...

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ma na celu zapewnienie opieki oraz ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich, a także zapewnienia opieki kotom wolno żyjącym, przebywającym w granicach administracyjnych...

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Murowana Goślina

Celem opracowania jest dokonanie analizy aktualnego stanu gospodarki mieszkaniowej w gminie Murowana Goślina, a w szczególności stanu mieszkaniowych zasobów komunalnych, poprzez określenie aktualnej wielkości wszystkich zasobów mieszkaniowych w gminie, w tym zasobów komunalnych. Opracowanie ma także na celu przeprowadzenie...