Strategie, Programy, Plany

Wybierz rok

Polityka Oświatowa Miasta i Gminy Murowana Goślina

Polityka Oświatowa Miasta i Gminy Murowana Goślina jest swoistym drogowskazem dla rozwoju goślińskiej edukacji. Realizuje ona zapisy Strategii Rozwoju w zakresie usług społecznych i skoncentrowaniu się na podnoszeniu jakości kształcenia mieszkańców. Koordynator Teresa Dutkiewicz REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU ORAZ ZDROWIA I SPRAW...

Program współpracy Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Dokument przedstawia zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Określone zostały zasady finansowania zadań zlecanych organizacjom pozarządowym oraz grupy zadań w szczególności wspieranych do realizacji. Koordynator Dorota Brajewska REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH ...