Strategie, Programy, Plany

Wybierz rok

Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Murowana Goślina

Program opieki nad zabytkami jest dokumentem służącym ukierunkowaniu działań Gminy dla zachowania zabytków kultury. W dokumencie opisane zostały obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie gminy, takie jak budynki sakralne, mieszkalne, gospodarcze oraz stanowiska architektoniczne a także zalecenia dla działań w zakresie zarządzania...

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostały opublikowane na stronie internetowej.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest obowiązkowym aktem planistycznym o zagospodarowaniu przestrzennym. Celem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy. Koordynator Magdalena Głowacka REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Studium wprowadzają uchwały Rady Miejskiej, ostatnia nr XXXVI/319/2017...