Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Mapa żłobków i klubów dziecięcych

Mapa żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie gminy

Podstawa prawna: art. 27 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 1457. Dane z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz przepisów...