Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie gminy

Podstawa prawna: art. 27 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 1457.

Dane z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-04-07
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2016 19:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 699
20 listopada 2017 18:33 Dominik Kowal - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 października 2017 16:16 Dominik Kowal - Usunięcie załącznika [rejestr_zlobkow_i_klubow_dzieciecych_2015.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 października 2017 16:16 Dominik Kowal - Dodanie załącznika [rejestr_zlobkow_i_klubow_dzieciecych_02_10_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)