Akty prawa miejscowego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR V/64/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia osiedli samorządowych miasta Murowana Goślina

UCHWAŁA NR V/63/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR V/62/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce ba terenie gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR V/61/2019

z dnnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

UCHWAŁA NR V/60/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

UCHWAŁA NR V/59/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019"

UCHWAŁA NR V/55/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 45/1 w Łoskoniu Starym

UCHWAŁA NR V/53/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/46/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywność dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR IV/45/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023