Akty prawa miejscowego (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIII/232/2012

z dnia: 18.12.2012 r. w sprawie: podziału Gminy Murowana Goślina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Treść uchwały Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2191 z dnia 13 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXIII/229/2012

z dnia: 18.12.2012 r. w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Treść uchwały Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 623 z dnia 17 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XXIII/227/2012

z dnia: 18.12.2012 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Treść uchwały Oczekuje na publikację.

Uchwała Nr XXIII/226/2012

z dnia: 18.12.2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murowana Goślina oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Treść uchwały Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1331 z dnia 6 lutego...

Uchwała Nr XXIII/219/2012

z dnia: 18.12.2012 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok. Treść uchwały Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1395 z dnia 11 lutego 2013r. Uchwała zmieniana: Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok (DZ. URZ. WOJ. 2012.501)

Uchwała Nr XXIII/217/2012

z dnia: 18.12.2012 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 rok. Treść uchwały Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 272 z dnia 8 stycznia 2013 r. Zmiany: uchwała nr XXIV/234/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok (DZ. URZ. WOJ....

Uchwała Nr XXI/209/2012

z dnia: 30.10.2012 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 55 w Starczanowie, gmina Murowana Goślina Treść uchwały

Uchwała Nr XXI/208/2012

z dnia: 30.10.2012 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 21/9 w Długiej Goślinie. Treść uchwały

Uchwała Nr XXI/207/2012

z dnia: 30.10.2012 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. Treść uchwały

Uchwała Nr XXI/206/2012

z dnia: 30.10.2012 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013. Treść uchwały