Akty prawa miejscowego (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXIII/335/2013

z dnia: 17.12.2013 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. Z 2012 r. poz 1059 ze zmianami).

Uchwała Nr XXXIII/329/2013

z dnia: 17.12.2013 r. w sprawie: nadania nazwy drodze gruntowej ? działce nr 41 w miejscowości Boduszewo.

Uchwała Nr XXX/310/2013

z dnia: 29.10.2013 r. w sprawie: zmiany uchwały numer XX/188/2012 w sprawie podziału Gminy Murowana Goślina na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.

Uchwała Nr XXXIII/331/2013

z dnia: 17.12.2013 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIII/330/2013

z dnia: 17.12.2013 r. w sprawie: ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu wewnątrzgminnego na regularnych liniach realizowanych na zlecenie Gminy Murowana Goślina.

Uchwała Nr XXXIII/325/2013

z dnia: 17.12.2013 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Polnej w Murowanej Goślinie.

Uchwała Nr XXXIII/324/2013

z dnia: 17.12.2013 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ? część działki nr 925/1 w rejonie ul. Brackiej w Murowanej Goślinie.

Uchwała Nr XXXIII/323/2013

z dnia: 17.12.2013 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 526 i 555 w Wojnowie.

Uchwała Nr XXXIII/321/2013

z dnia: 17.12.2013 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Uchwała Nr XXXIII/319/2013

z dnia: 17.12.2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok.