Akty prawa miejscowego (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XLI/413/2014

z dnia: 4.11.2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego usług oświaty przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie

Uchwała Nr XLI/412/2014

z dnia: 4.11.2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon gimnazjum im H. Cegielskiego - dla fragmentu działki nr 472/14 w Murowanej Goślinie, gmina Murowana Goślina

Uchwała Nr XLI/411/2014

z dnia: 4.11.2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon ulicy Kochanowskiego w Murowanej Goślinie

Uchwała Nr XLI/410/2014

z dnia: 4.11.2014 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie.

Uchwała Nr XLI/409/2014

z dnia: 4.11.2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/238/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, oprocentowania rozłożonej na raty ceny nieruchomości i pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Uchwała Nr XLI/408/2014

z dnia: 4.11.2014 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Murowana Goślina na lata 2015 ? 2020

Uchwała Nr XLI/407/2014

z dnia: 4.11.2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/226/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murowana Goślina oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Uchwała Nr XLI/406/2014

z dnia: 4.11.2014 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

Uchwała Nr XLI/405/2014

z dnia: 4.11.2014 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015.

Uchwała Nr XLI/404/2014

z dnia: 4.11.2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok