Akty prawa miejscowego (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XIV/141/2015

z dnia: 15.12.2015 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon gimnazjum im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie, gmina Murowana Goślina

Uchwała Nr XIV/140/2015

z dnia: 15.12.2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/226/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jest Gmina Murowana Goślina oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XIV/138/2015

z dnia: 15.12.2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/112/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała Nr XIV/137/2015

z dnia: 15.12.2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

Uchwała Nr XIV/132/2015

z dnia: 15.12.2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Uchwała Nr XIV/131/2015

z dnia: 15.12.2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr XIII/119/2015

z dnia: 3.11.2015 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1706 w Murowanej Goślinie

Uchwała Nr XIII/118/2015

z dnia: 3.11.2015 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 55/1 i 55/2 w Długiej Goślinie

Uchwała Nr XIII/117/2015

z dnia: 3.11.2015 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku w Murowanej Goślinie

Uchwała Nr XIII/115/2015

z dnia: 3.11.2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Głębocko