Akty prawa miejscowego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR III/25/2018

z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR II/11/2018

z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia osiedli samorządowych miasta Murowana Goślina

UCHWAŁA NR II/10/2018

z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z...

UCHWAŁA NR II/9/2018

z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/408/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Murowana Goślina na lata 2015-2020

UCHWAŁA NR II/7/2018

z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019

UCHWAŁA NR II/6/2018

z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek na podatek od środków tranportowych na 2019 rok

UCHWAŁA NR II/5/2018

z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

UCHWAŁA NR II/3/2018

z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/450/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatwy uchwałodawczej

UCHWAŁA NR XLVIII/449/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina