Akty prawa miejscowego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XLVIII/446/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie - część A

UCHWAŁA NR XLVIII/442/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2019

UCHWAŁA NR XLVIII/441/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2019, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XLVIII/434/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVI/432/2018

z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Murowana Goślina, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XLVI/431/2018

z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmian wprowadzonych do statutów sołectw i osiedli samorządowych Gminy Muroana Goślina

UCHWAŁA NR XLVI/430/2018

z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/238/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, oprocentowania rozłożonej na raty zaległości ceny nieruchomości i pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

UCHWAŁA NR XLVI/429/2018

z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Białęg i Białężyna

UCHWAŁA NR XLIV/426/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XLIV/425/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina