Akty prawa miejscowego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XLIV/422/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni, w rejonie ulicy: Sowiej, Goślińskiej i Klinowej

UCHWAŁA NR XLIV/419/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolengo i podatku leśnego

UCHWAŁA NR XLIV/418/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Murowana Goślina lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej,...

UCHWAŁA NR XLIV/415/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIII/413/2018

z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/394/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Murowana Goślina, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XLIII/412/2018

z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/393/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Murowana Goślina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR XLII/409/2018

z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków położonych w obszarze "Śródmieście" wskazanym w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji Miasta Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XLII/405/2018

z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLII/404/2018

z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie z,miany Uchwały Nr XLI/398/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie i nadania jej statutu

UCHWAŁA NR XLII/403/2018

z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli