Akty prawa miejscowego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XI/105/2011

z dnia: 14.11.2011 r. w sprawie: ustalenia opłaty targowej na rok 2012. Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 344 poz. 5900 z dnia 14 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XI/104/2011

z dnia: 14.11.2011 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012. Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 344 poz. 5899 z dnia 14 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XI/103/2011

z dnia: 14.11.2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012. Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 344 poz. 5898 z dnia 14 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr X/95/2011

z dnia: 24.10.2011 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody oznaczonego nr ewidencyjnym 1086/2000. Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 343 poz. 5845 z dnia 13 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr IX/85/2011

z dnia: 26.09.2011 r. w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Murowana Goślina a Gminą Czerwonak w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Treść uchwały

Uchwała Nr IX/84/2011

z dnia: 26.09.2011 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Murowana Goślina punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 286 poz. 4610 z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr IX/82/2011

z dnia: 26.09.2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamińsko, Pławno, Czernice i okolic w gminie Murowana Goślina – część I. Treść uchwały Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 357 poz. 6307 z dnia 21 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr IX/81/2011

z dnia: 26.09.2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Łoskonia Starego. Treść uchwały Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 357 poz. 6306 z dnia 21 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr IX/79/2011

z dnia: 26.09.2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 50/1, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6 w Mściszewie. Treść uchwały Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 357 poz. 6305 z dnia 21 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr IX/76/2011

z dnia: 26.09.2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/180/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 kwietnia 2004 roku oraz uchwały Nr IX/66/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 czerwca 2007 roku dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związanez potrzebami ruchu drogowego. Publikacja Dziennik...