Akty prawa miejscowego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr V/36/2011

Uchwały Rady Miejskiej są dostępne do wglądu oraz pobrania i odpłatnego wydruku w siedzibie Urzędu w Biurze Rady Miejskiej. Uchwała Nr V/36/2011 z dnia: 28.02.2011 r. w sprawie: nadania statutów sołectw. Na podstawie art. 5 i art. 35 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz....

Uchwała Nr V/24/2011

z dnia: 28.02.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze. zm.), art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235- 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U....

Uchwała Nr IV/20/2011

z dnia: 31.01.2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina Na podstawie oraz art. 18 ust.2, pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591), w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca...

Uchwała Nr III/13/2010

z dnia: 20.12.2010 r. w sprawie: nadania nazw nowo powstałym ulicom na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w miejscowościach: Murowana Goślina, Mściszewo, Rakownia, Kamińsko, przedłużeniu istniejącej ulicy Jęczmiennej w Mściszewie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym...