Akty prawa miejscowego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XII/127/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/299/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina. Treść uchwały Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 191 z dnia 9 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr XII/126/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów. Treść uchwały

Uchwała Nr XII/122/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kościoła w Rakowni w rejonie ulic: Szpaka i Kukułki Treść uchwały

Uchwała Nr XII/121/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Kamińsko, Pławno, Czernice i okolic w gminie Murowana Goślina – część D, Treść uchwały

Uchwała Nr XII/120/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Kamińsko, Pławno, Czernice i okolic w gminie Murowana Goślina – część A. Treść uchwały

Uchwała Nr XII/118/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Strzeleckiej i Przemysłowej w Murowanej Goślinie. Treść uchwały

Uchwała Nr XII/116/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości. Treść uchwały Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 430 z dnia 17 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr XII/111/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok. Treść uchwały Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 501 z dnia 19 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr XI/107/2011

z dnia: 14.11.2011 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok 2012. Treść uchwały Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 344 poz. 5902 z dnia 14 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XI/106/2011

z dnia: 14.11.2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok. Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 344 poz. 5901 z dnia 14 grudnia 2011 r.