Akty prawa miejscowego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XVI/143/2012

z dnia: 13.03.2012 r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków położonych w obszarze „Śródmieście” wskazanym w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji miasta Murowana Goślina. Treść uchwały

Uchwała Nr XV/137/2012

z dnia: 06.03.2012 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok. Treść uchwały

Uchwała Nr XIII/135/2012

z dnia: 31.01.2012 r. w sprawie: reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów. Treść uchwały

Uchwała Nr XIII/134/2012

z dnia: 31.01.2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dolnej w Rakowni. Treść uchwały

Uchwała Nr XII/131/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/106/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok. Treść uchwały Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 193 z dnia 9 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr XII/130/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/308/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie określenia przepisów porządkowych oraz ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych przy korzystaniu z usług autobusowego transportu wewnątrzgminnego na regularnych liniach autobusowych...

Uchwała Nr XII/129/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/86/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia przepisów porządkowych, ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych oraz ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu na regularnych...

Uchwała Nr XII/128/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: określenia obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę. Treść uchwały Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 192 z dnia 9 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr XII/127/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/299/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina. Treść uchwały Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 191 z dnia 9 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr XII/126/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów. Treść uchwały