Akty prawa miejscowego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XL/385/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XL/384/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w Przebędowie i Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XL/383/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska miesjkiego w Murowanej Goślinie.

UCHWAŁA NR XL/381/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XL/377/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34 przy ul. Nowej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XL/371/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/369/2018

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/368/2018

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawia nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXIX/367/2018

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Murowana Goślina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

UCHWAŁA NR XXXVIII/364/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie