Akty prawa miejscowego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXVII/324/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/323/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie sopuszczenia zapałty opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Murowana Goślina instrumentem płatniczym

UCHWAŁA NR XXXVII/321/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetwoej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/315/2017

z dnia 19 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniwoej w rejonie ulicy Podbipięty w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVI/314/2017

z dnia 19 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni, dla działki rn 158/12

UCHWAŁA NR XXXVI/311/2017

z dnia 19 września 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXVI/310/2017

z dnia 19 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXVI/308/2017

z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXV/305/2017

z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

UCHWAŁA NR XXXIV/301/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych