Akty prawa miejscowego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XX/172/2016

z dnia: 26.04.2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/226/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murowana Goślina oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XX/171/2016

z dnia: 26.04.2016 r. w sprawie: ustalenia stref taryfowych i opłat za usługi przewozowe oraz ustalenia osób uprawnionych do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, których organizatorem jest...

Uchwała Nr XX/166/2016

z dnia: 26.04.2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr XVIII/161/2016

z dnia: 22.03.2016 r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie

Uchwała Nr XVIII/160/2016

z dnia: 22.03.2016 r. w sprawie: zmiany w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

Uchwała Nr XVIII/158/2016

z dnia: 22.03.2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr XVII/153/2016

z dnia: 16.02.2016 r. w sprawie: zmiany Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina

Uchwała Nr XVII/151/2016

z dnia: 16.02.2016 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała Nr XVII/149/2016

z dnia: 16.02.2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr XIV/141/2015

z dnia: 15.12.2015 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon gimnazjum im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie, gmina Murowana Goślina