Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XLIV/427/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w zakresie współfinansowania zadania pn. :Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina-Karczewo (ul. Gnież=źnieńska) rozbudowa skrzyżowania z byłą drogą powiatową nr 2399P w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)"

UCHWAŁA NR XLIV/426/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XLIV/425/218

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XLIV/424/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XLIV/423/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości diet radnych gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XLIV/422/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni, w rejonie ulicy: Sowiej, Goślińskiej i Klinowej

UCHWAŁA NR XLIV/421/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 936/1 w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XLIV/420/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XLIV/419/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaraji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolengo i podatku leśnego

UCHWAŁA NR XLIV/418/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Murowana Goślina lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których...