Uchwały Rady Miejskiej (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIII/250/2004

z dnia: 20 grudnia 2004 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Miasta i Gminy Murowana Goślina z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia...

Uchwała Nr XXIII/249/2004

z dnia: 20 grudnia 2004 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz.1231 z późniejszymi...

Uchwała Nr XXIII/248/2004

z dnia: 20 grudnia 2004 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet gminy w roku 2006 w celu realizacji inwestycji ,,Budowa hali sportowej oraz segmentu B wraz z aulą przy Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie; Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 9 e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie...

Uchwała Nr XXIII/245/2004

z dnia: 20 grudnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2005 - 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1 Uchwala się Wieloletni Plan...

Uchwała Nr XXIII/242/2004

z dnia: 20 grudnia 2004 r w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2003-2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1 Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny...

Uchwała Nr XXIII/241/2004

z dnia: 20.12.2004 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 d, i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 116, art. 122, art. 124 ust. 1 pkt. 7 i art. 128 ust. 2 pkt. 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998...

Uchwała Nr XXII/240/2004

z dnia: 3 grudnia 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1 Wyraża zgodę na odpłatne nabycie gruntu określonego w załączniku...

Uchwała Nr XXII/239/2004

z dnia: 29 listopada 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu na własność Gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1 Wyraża zgodę na odpłatne nabycie...

Uchwała Nr XXII/238/2004

z dnia: 29 listopada 2004 r. w sprawie: sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, oprocentowania rozłożonej na raty ceny nieruchomości i pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi...

Uchwała Nr XXII/237/2004

z dnia: 29 listopada 2004 r w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Na podstawie art.18 ust.2, pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),...