Uchwały Rady Miejskiej (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIV/259/2008

z dnia: 22.12.2008 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych...

Uchwała Nr XXIV/258/2008

z dnia: 22.12.2008 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 d, 9 i oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art. 166, art. 173 oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249,...

Uchwała Nr XXIV/257/2008

z dnia: 22.12.2008 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. c oraz art.58 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada...

Uchwała Nr XXIV/256/2008

z dnia: 22.12.2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/229/2008 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9c i art. 58 ustawy...

Uchwała Nr XXIV/255/2008

z dnia: 22.12.2008 w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXIII/243/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/228/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 października 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska...

Uchwała Nr XXIV/254/2008

z dnia: 22.12.2008 w sprawie: udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej na przeprowadzenie w latach 2009-2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 oraz Dz. U. z 2007...

Uchwała Nr XXIV/253/2008

z dnia: 22.12.2008 w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/35/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 marca 2007 r. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2005 Nr 249,...

Uchwała Nr XXIV/252/2008

z dnia: 22.12.2008 w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet gminy w roku 2010 w celu realizacji inwestycji ,,Budowa hali widowiskowo - sportowej w Murowanej Goślinie” Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 9 e i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U....

Uchwała Nr XXIV/251/2008

z dnia: 22.12.2008 w sprawie: przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w gminie Murowana Goślina. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591...

Uchwała Nr XXIV/250/2008

z dnia: 22.12.2008 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w zakresie działalności Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005...