Uchwały Rady Miejskiej (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr III/18/2014

z dnia: 22.12.2014 r. w sprawie: porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki w zakresie przechowywania bezdomnych zwierząt

Uchwała Nr III/17/2014

z dnia: 22.12.2014 w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza, upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w imieniu pracodawcy

Uchwała Nr III/16/2014

z dnia: 22.12.2014 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XLI/402/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 listopada 2014r.

Uchwała Nr III/15/2014

z dnia: 22.12.2014 r. w sprawie: powierzenia zastępcy Burmistrza reprezentowania Gminy Murowana Goślina z zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Uchwała Nr III/14/2014

z dnia: 22.12.2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/200/2008 ws. przystąpienia Gminy Murowana Goślina jako przedstawiciela sektora publicznego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kaina Trzech Rzek"

Uchwała Nr III/13/2014

z dnia: 22.12.2014 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych

Uchwała Nr III/12/2014

z dnia: 22.12.2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała Nr III/11/2014

z dnia: 22.12.2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2014-2036

Uchwała Nr II/10/2014

z dnia: 9.12.2014 r. w sprawie: wyboru zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

Uchwała Nr II/9/2014

z dnia: 9.12.2014 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej