Uchwały Rady Miejskiej (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XIV/146/2015

z dnia: 15.12.2015 r. w sprawie: przekazania skargi według właściwości

Uchwała Nr XIV/145/2015

z dnia: 15.12.2015 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2016 - 2020

Uchwała Nr XIV/144/2015

z dnia: 15.12.2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2016 - 2018

Uchwała Nr XIV/143/2015

z dnia: 15.12.2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w zakresie działalności Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie

Uchwała Nr XIV/142/2015

z dnia: 15.12.2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Murowana Goślina

Uchwała Nr XIV/141/2015

z dnia: 15.12.2015 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon gimnazjum im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie, gmina Murowana Goślina

Uchwała Nr XIV/140/2015

z dnia: 15.12.2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/226/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murowana Goślina oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XIV/139/2015

z dnia: 15.12.2015 r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2016

Uchwała Nr XIV/138/2015

z dnia: 15.12.2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/112/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała Nr XIV/137/2015

z dnia: 15.12.2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016