Uchwały Rady Miejskiej (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/366/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/365/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/364/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/363/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/362/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki dotyczacego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXVIII/361/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oborniki w zakresie współfinansowania budowy-modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach

UCHWAŁA NR XXXVIII/360/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia

UCHWAŁA NR XXXVIII/359/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w zakresie działalności Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/358/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestzrennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 758 w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/357/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Białęg i Białężyna